Loading...

Basketball

Junior (Boys & Girls)
S.No Name Class
1 Nirvaan Daga 4A
2 Yashmita Sipani 4A
3 Himesh Pranav 4A
4 Amay Saraogi 4A
5 Siddharth S 4B
6 Shenaya Bhattacharjee 4B
7 Navya Khandelwal 5A
8 Aadya Salwan 5A
9 Ananya Manglik 5A
10 Drishti Saran 5A
11 Sanvi Sharma 5B
12 Dhruv Jain 5B
Senior (Boys & Girls)
S.No Name Class
1 Dev Bhandari 6A
2 Aanya Goenka 6A
3 Chinayrah Sharma 6A
4 Aida Sandy Sree 6B
5 Jeet Jaidev Punjabi 6B
6 Meghana Ganesh 6B
7 Ranai Rai 6B
8 Daksh Sarawgi 6B
9 Aryan Jude Shankar 7A
10 Raghav Choudhuri 7A
11 Aryaman bansal 7B
12 Pratyush Balaji 7B
13 Aditi Magesh 7B
14 Indira Ramasubramaniam 8A
15 Leya Kumar 8A
16 Sania Kaushik 8A
17 Vishali Ramasubramaniam 8B
18 Aadi Kuchlous 8B
19 Maithreya Niranjan Karthik 9
20 Amshul Ninan Varikat 9
21 Aaryan Aashish Mehta 9
22 Kriti Sarawgi 9
23 Sanjana Ganesh 9
24 Juhi Surana 9
25 Rhea Rangarajan 9
26 Navya Sahay 9
27 Preksha Amol Wade 9
28 Sania Khan 9
29 Ved Aditya Kaura 9
30 Siddharth Gopinath 11
31 Shreya Prasad 11
32 Aaliya Samad 11